Her finner du årsrapportene fra Elev- og lærlingombudet

Hvert år gir Elev- og lærlingombudet ut en årsrapport. Årsrapporten er en oversikt over det Elev- og lærlingombudet har jobbet med det siste året. Rapporten inneholder også anbefaling til politikerne i Bystyret.

Årsrapport 2020: Mobbeombudet og Elev- og lærlingombudets felles årsrapport. Årsrapport 2020 Ny!
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304